Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Предстоящи събития
XXIV-ти Световен конгрес по ехокардиография
дата: 17 - 20 май 2018 г.
място: к.к. Албена
клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
12-ти Международен симпозиум по хетерогенен катализ
дата: 26 - 29 август 2018 г.
място: Парк хотел Москва, гр. София
клиент: Институт по катализ, БАН
19-та Международна конференция на Международното общество по хумусни вещества
дата: 16 - 21 септември 2018 г.
място: к.к. Албена, Варна
клиент: Българско дружество по хумусни вещества
Корпоративно събитие на VMware
дата: 13 октомври 2018
място: хотел Рила, к.к. Боровец
клиент: VMware