Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
V Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

V Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология


дата: 17 - 19 май 2019 г.
място: хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци
клиент: Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще се проведе в периода 17-19 май 2019 г. в хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Зл. Пясъци.

Конгресът ще се стреми за обхване най-актуалните теми в инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят новите диагностични и терапевтични стратегии. Научното съдържание ще е фокусирано върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт.  Специален акцент ще бъде поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология. За постигането на тази цел се предвиждат и две съвместни сесии с Дружеството на кардиолозите в България и Българското дружество по инвазивна кардиология. Ще се дискутират широко и теми от областта на кардиостимулацията и немедикаментозното лечение на сърдечна недостатъчност посредством сърдечна ресинхронизираща терапия.
Съвместната дискусия върху индикациите, резулатите и новостите в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията е основна стъпка към повишаване на нивото на квалификация на всички медицински специалисти, които са ангажирани с превенцията, диагностиката и лечението на пациенти с аритмия.  Поради тази причина в програмата ще бъдат включени и сесии с практическа насоченост.

Лектори на конгреса ще бъдат  български експерти в областта, както и изявени гости от чужбина като Prof. Josef Kautzner, Prof. Christian Sticherling и Prof. John Silberbauer.
Събитието ще бъде подкрепено с присъствие на членове на управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии в лицето на Prof. Tatjana Potpara и Prof. Jedrzej Kosiuk.

Очакват се около 150-200 участници.

Водещи фармацевтични компании от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най-новите достижения в областта на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.