Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Предстоящи събития
Осми български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции
дата: 25 - 27 януари 2019 г.
място: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, гр. София
клиент: Фондация Инвазивна кардиология
Дни на Ехокардиографията – София 2019
дата: 5 - 6 април 2019 г.
място: х-л Хилтън, София
клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
4-та Международна конференция на тема "Използване на природните продукти"
дата: 29 май - 1 юни 2019
място: к.к. Албена
клиент: Институт по микробиология към БАН
10-ти Конгрес на Балканското геофизично дружество
дата: 18 - 22 септември 2019 г.
място: к.к. Албена, Варна
клиент: Дружеството на геофизиците в България