Малките неща

Ние организираме събития с топлота, чувство за хумор и неуморно внимание към детайла - безбройни малки щрихи, които превръщат едно добре проведено събитие в истински неповторимо преживяване.

Как

Как

1. Определяне изискванията на клиента

Ние се стремим да изясним вашите цели. Желаем да разберем какво означава за вас успешното събитие.

2. Дизайн и времева рамка

Нашата роля е да развием вашата концепция и да я реализираме. Нашата задача е да изберем вярната посока на вашето събитие, да генерираме добри идеи, които да осъществят целите ви. Нашето планиране гарантира, че вашият проект ще тече гладко, ще се осъществи навреме, в рамките на заложения бюджет и ще постигне набелязаните резултати.     

3. Реализация

След толкова много подготовка, най-после събитието идва. Именно нашият екип е този, който носи отговорност за реализацията, контрола и координацията на всички услуги, предоставени на място, като се грижи всичко да бъде наред.

4. Оценка и анализ

Изготвяме отчет на предоставените услуги, както и финансов отчет. След събитието винаги коментираме с вас нещата, които са се получили добре и това, което бихте искали да променим за бъдещи събития.