Как правим вашето събитие изключително

Когато става въпрос за самото събитие, ние се стремим всеки детайл и услуга да бъдат перфектни. До известна степен това е резултат от нашия богат опит, по-голямата част, обаче, се дължи на способностите и характерите на хората в нашия екип.
Дружество по Интервенционална Кардиология
Фондация неинвазивна образна диагностика
Дружество на кардиолозите в България
Bulgarian Bifurcation Course
EACVI
Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
Работна група по неинвазивна образна диагностика
Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти
VMware
Роберт Бош ЕООД
Зеебургер Информатик
Център за приобщаващо образование
COST
Първа английска езикова гимназия
Неофарм
Българско дружество по хумусни вещества
ICMART
Национален статистически институт
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
ОП Иновации и конкурентоспособност
Прекрасен екип сте и ви желая много успехи и много нови конгреси и събития.
Д-р Георги Христов, Гост-лектор на "Дни на ехокардиографията 2016"
You are also part of the success of the course.
Prof. Yves Louvard, Guest speaker in Bulgarian Bifurcation Course 2016, France
Отново комплименти за добрата организация.
д-р Фархат Фуладванд, Instituto Clinico Sant’Ambrogio, Милано, Италия
I would like to congratulate to you for the superb organization and your kind hospitality. I am always happy to go to Sofia largely because I know that your Meetings are perfectly organized.
Dr. Imre Ungi, Department of Cardiology, University of Szeged, Hungary
I wanted to thank you again for the terrific organization of our meeting. It was very professional and at the same time very warm and friendly.
Prof. Amos Tandler, Ministry of Agriculture and National Center for Mariculture (Emeritus), Israel
Thank you once more for the excellent organization and the friendly touch you added.
Dr. Guy Heyndrickx, Guest speaker in Bulgarian Bifurcation Course 2016, Belgium
Thank you very much for your hospitality and excellent organization. Everyone was impressed by the quality of the meeting.
Prof. Alireza Fazeli, Vice-Chairman and Grant Holder, Epiconcept, The University of Sheffield UK
It was indeed an excellent meeting. 
Thanks again for taking care of all the necessary logistics.
Dr. Gabor Toth-Gayor, Interventional Cardiologist at University Heart Center Graz, Austria
All your team was perfect and this was great input to our congress.
Konstantina Theodoratou, President of ICMART, President of SAMAG, Greece
Благодарим за чудесното сътрудничество, за невероятно спокойната и приятна атмосфера по време на нашите мероприятия, дължаща се изключително на вашия професионализъм.
Виктория Янчова, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти - БААИК
Thanks a lot for everything: your kindness and professionalism are amazing.
Dr. Gianluca Rigatelli, Department of Cardiovascular Diagnosis and Endoluminal Interventions, Rovigo General Hospital, Italy
Thank you for everything, we had really a great time there.
Sara Calçada Novais, Marine and Environmental Sciences Centre Instituto Politécnico de Leiria, Portugal
Thank you again for coordinating an amazing conference and events for us in Sofia - it was an incredible week!
Clara Hauth, Assistant Professor, Marymount University, Arlington, Virginia, USA
I spent a very good time with you and enjoy the course and the city. Congratulations for the success of the course.
Dr. Manuel Pan Alvarez-Ossorio, Guest speaker in Bulgarian Bifurcation Course 2017, Hospital Clínico Reina Sofía de Córdoba
Thank you very much for your excellent organization of the BBC’17 as well as the social activities.
Prof. Saško Kedev, Professor of Medicine, University Clinic of Cardiology, Medical Faculty, University of St Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
Благодаря за работата ви по време на XVIII Световен конгрес по акупунктура ICMART’2016. Всички делегати са много доволни и непрекъснато получавам благодарствени писма, в които споделят, че конгресът в България е един от най-добре организираните конгреси в историята на ICMART въобще.
Д-р Емил Илиев, Председател на Българско дружество по китайска медицина
Thank you very much for all the arrangements and assistance. Must say it was a good conference, got to hear talks from pioneer and young researchers.
Dr. Surya Mudavasseril Sudheer, ICNPU 2019