Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Неинвазивната образна диагностика в условия на Covid-19 пандемия

Неинвазивната образна диагностика в условия на Covid-19 пандемия


дата: 10 юли 2020 г.
място: Уебинар
клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Основни теми на уебинара са:
 
- ASE /EACVI/ ESC  препоръки при СОVID -19  
- Периоперативна и перипроцедурна ТЕЕ - кой, кога, защо? 
- POCUS  в условия на  пандемия
- Мултимодална образна диагностика в условия на пандемия  
 
Уебинарът ще бъде достъпен от сайта на Фондацията по неинвазивна и образна диагностика www.fcibg.com.