Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
37-ма Годишна среща на Дружеството по органична петрология

37-ма Годишна среща на Дружеството по органична петрология


дата: 11 - 16 септември 2021 г.
място: СУ „Св. Климент Охридски“
клиент: Дружество по органична петрология
Дружеството по органична петрология е организация на учени и инженери, занимаващи се с въглищна геология, органична петрология и геохимия и свързаните с тях дисциплини. Дружеството има над 200 членове в 30 държани и организира годишни срещи, теренни екскурзии и кратки курсове, като по този начин стимулира професионалните и научни взаимоотношения между всички учени и инженери. Домакин от българска страна е проф. Ирена Костова-Динева, член на Съвета на ДОП и преподавател в Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски“.