Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology

International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology


дата: 15 - 18 септември 2020 г.
място: хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци, Варна
клиент: Център по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ)
                                                                               

Конференцията е посветена на съвременните тенденции в областта на генетиката, функционалната геномика и биоинформатиката. Основните теми ще обхванат изучаването на растителните биохимични процеси и транслиране на научното знание в разработването на ценни растителни продукти с потенциално приложение в медицината, фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.