Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Горското стопанство-мост към бъдещето

Горското стопанство-мост към бъдещето


дата: 5-8 май 2021
място: Парк Хотел Москва
клиент: Лесотехнически университет
Лесотехнически университет има удоволствието да ви покани да вземете участие в международната научна конференция „Горското стопанство: мост към бъдещето“, която ще се проведе от 5 до 8 май 2021 г. в София.
Конференцията е посветена на 95 години Висше лесотехническо образование в България.
Работните сесии на конференцията са фокусирани върху следните теми:
  • Устойчиво планиране и управление на дейностите в горското стопанство
  • Биоразнообразие
  • Биотични и абиотични фактори в горските зони
  • Биоикономика, базирана на дървения материал и другите продукти и услуги на горското стопанство
Ключовите лекции са представени от водещи учени в областта и очертават както актуални тенденции, така и бъдещи перспективи пред науката и практиката на горското стопанство.

Цялата информация относно събитието можете да намерите на официалния сайт на конференциятаhttps://conf2020.forestry-ideas.info