Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 

Дни на Ехокардиографията – София 2019


дата: 5 - 6 април 2019 г.
място: х-л Хилтън, София
клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
За пета поредна година Фондацията по неинвазивна образна диагностика и РГ по неинвазивна образна диагностика бе организатор на традиционния форум „Дни на ехокардиографията - София 2019“, който се проведе в зала „Мусала” на хотел Хилтън, София в периода 5 – 7  април 2019 г.
 
Основната тема на събитието през 2019 г. бе „Митрална клапа“. В програмата бяха включени лекции и клинични случаи, които бяха представени от български и чуждестранни лектори - експерти в областта на неинвазивната диагностика  -  ЕхоКГ, КАТ, ЯМР при деца и възрастни. Присъстваха гост лектори от Великобритания,  Франция, Русия и САЩ, които споделиха своя опит.
А great conference with exceptional hospitality.
Prof. Muhamed Saric, Guest speaker in Echocardiography Days 2019, USA