Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Модел на европейски парламент. Регионална сесия – София 2016 г.

Модел на европейски парламент. Регионална сесия – София 2016 г.


дата: 14 - 17 октомври 2016 г.
място: Информационният център на ЕС в София
клиент: Първа английска езикова гимназия
Международния порект Модел на Европейски парламент е създаден през 1994г., за да представи на младите хора процеса на европейската интеграция и да засили интереса им към европейската принадлежност. Регионалните сесии се провеждат два пъти годишно и обръщат внимание на разнообразието от култури и езици, обмена между младите хора и праткикуване на чужди езици.