Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Научен симпозиум по Остър коронарен синдром

Научен симпозиум по Остър коронарен синдром


дата: 22 - 24 април 2016 г.
място: Новотел Пловдив, гр. Пловдив
клиент: Дружество на кардиолозите в България
CASE STUDY

СЪЩНОСТ
През месец април водещи кардиолози от страната представиха новостите в областта на острия коронарен синдром в гр. Пловдив.  Разгледани бяха трудностите и перспективите в лечението, както и интересни клинични случаи.
Събитието бе част от официалната научна програма на Дружеството на кардиолозите в България.

БРОЙ ХОРА
200 участници

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • Програмата закъсняваше
  • Пожар на магистралата забави пристигането на лектор
  • Коктейлът беше подреден в градината на хотела, но имаше опасност да бъде провален от силен вятър
  • Необходимост от оценка на събитието
КАК СЕ СПРАВИХМЕ
  • За кратко време успяхме да осигурим и инсталираме таймер за контрол на времето за всяка лекция
  • С разместване на програмата успяхме да включим презентацията на лектора
  • В последния момент организирахме коктейла между щандовете на изложбата
  • Създадохме Форма за обратна връзка за попълване от участниците, чиито данни бяха обработени и анализирани