Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Онлайн събитие "Иновативни подходи в психодиагностиката и консултирането на деца и юноши в условията на пандемия"

Онлайн събитие "Иновативни подходи в психодиагностиката и консултирането на деца и юноши в условията на пандемия"


дата: 27 март 2021
място: Виртуално събитие
Конференцията "Иновативни подходи в психодиагностиката и консултирането на деца и юноши в условията на пандемия"  представи иновативни практики при консултирането и изследването на деца и юноши. Основният акцент бе поставен върху онлайн базирани методи, съобразени с условията на пандемия и позволяващи отдалечен контакт.
Събитието събра специалисти в областта на детското развитие, развитието в юношеска възраст, психодиагностика, психотерапия, учители и др.