Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Пети български курс по бифуркации и коронарни интервенции

Пети български курс по бифуркации и коронарни интервенции


дата: 22 - 23 януари 2016 г.
място: Токуда болница, София
клиент: Фондация Инвазивна кардиология

CASE STUDY

СЪЩНОСТ
Форумът събра лектори и оператори от Италия, Германия, Франция, Полша, Сърбия, Гърция, Белгия, Унгария, САЩ. В тематичните симпозиуми  гостуваха лектори от Великобритания, Традиционно бяха представени случаи за работа на живо, в които водещи наши и чужди инвазивни кардиолози показаха уменията си при сложни казуси, а аудиторията имаше възможност да участва с въпроси и коментари.
Форумът имаше за цел подобряване на квалификацията на специалистите и специализиращите с фокус върху теоретичното и практическото обучение.
Традиционно бяха представени случаи за работа на живо, в които водещи наши и чужди инвазивни кардиолози показаха уменията си при сложни казуси, а аудиторията имаше възможност да участва с въпроси и коментари.
Новост тази година бяха допълнителните сесии, които включиха последните световни данни за лечение със стволови клетки на миокардните заболявания, сесия за оценка на функционалната значимост и запушването на коронарните артерии, обучителни сесии и др. С всяко издание курсът разширява обхвата си, а тази година за първи път беше покрит целият спектър на интервенционалното лечение на сърдечните заболявания. 

БРОЙ ХОРА
120 участници

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Организиране на събитие в болница
  • Необходимост от раздвижване на програмата
  • Подреждане на изложбени щандове във фоайето на болницата
  • Организиране на кетъринг на високо ниво в условията на болницата
  • Специално подреждане на гостите на официалната вечеря  
КАК СЕ СПРАВИХМЕ
  • Съвместно с директорите на курса включихме новаторска сесия за стволови клетки в програмата и поканихме нови лектори, което наложи в последния момент да организираме посещението им – резервирахме полети, уредихме настаняването и трансферите
  • С помощта на колегите от болницата изготвихме детайлен график на необходимите логистични дейности по дни и часове, който разпратихме на изложители и участници
  • Изработихме гъвкава схема на подреждане на гостите на вечерята съгласно формата им на участие и на база предварително създадените контакти помежду им       


РЕЗУЛТАТИ

You are also part of the success of the course.
Prof. Yves Louvard, Guest speaker, France

I always experience that CME Ltd. gives the example of the perfect setup of conferences and BBC 2016 was one of this series.
Dr. Imre Ungi, Department of Cardiology, University of Szeged, Hungary

Thank you once more for the excellent organization and the friendly touch you added.
Dr. Guy Heyndrickx, Guest speaker, Belgium

Thanks a lot for everything: your kindness and professionalism are amazing.
Dr. Gianluca Rigatelli, Department of Cardiovascular Diagnosis and Endoluminal Interventions, Rovigo General Hospital, Italy

It was indeed an excellent meeting. 
Thanks again for taking care of all the necessary logistics.

Dr. Gabor Toth-Gayor, Interventional Cardiologist at University Heart Center Graz, Austria