Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Работен семинар на фокус групи с участници представители на централна администрация

Работен семинар на фокус групи с участници представители на централна администрация


дата: 14 - 15 юли 2016 г.
място: хотел РИУ Правец
клиент: Национален статистически институт
Проектът "Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е разработване на статистическа рамка и процедури за събиране и разпространение на информация с цел оптимизиране на процесите на обмен на данни и достъпност и публичност на информацията за регулярно наблюдение и оценка на изпълнението на национални и европейски стратегии и мониторинг на индикаторите за резултат по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 година.