Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Работен семинар с представители на партньори по проект от България, Албания, Гърция и Македония

Работен семинар с представители на партньори по проект от България, Албания, Гърция и Македония


дата: 30 януари - 2 февруари 2018 г.
място: Учебен център в с. Сливек, Ловешка област
клиент: Национален статистически институт
Националният статистически институт е партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020) и е насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.
Целта на проекта е да се даде тласък на транснационалния иновационен капацитет на МСП и да се подпомогне създаването на устойчиви мрежови формации, включително иновационни клъстери с други МСП от Балкано-Средиземноморския регион, за да се споделят ноу-хау и да се разработят иновации чрез създаването на тристранни партньорства за обезпечаването на МСП със съответните данни, инструменти и системи.