Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Среща “Европейски практики в подкрепа на ранното детско развитие: Монтесори педагогика”

Среща “Европейски практики в подкрепа на ранното детско развитие: Монтесори педагогика”


дата: 30 ноември 2016 г.
място: "Дом на Европа", гр. София
клиент: Факултетът по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски"
По повод 110 години от създаването на първото Монтесори учебно заведение в Рим, Италия, Факултетът по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" проведе среща “Европейски практики в подкрепа на ранното детско развитие: Монтесори педагогика”.
Събитието представи примери от философията и практиката на Монтесори педагогиката, прилагани в европейски и български образователни институции, с цел стимулиране на ранното детско развитие. Бяха обсъдени възможностите и предимствата от въвеждането и прилагането на иновативни подходи в българското предучилищно и училищно образование, както и за напредъка на България по постигането на водещите цели на „Европа 2020“ в областта на образованието като част от по-широката стратегия на ЕС за растеж и работни места.
Гости на събитието бяха г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейката комисия в България, проф. д-р Божидар Ангелов, декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика и ръководител на следдипломната квалификация “Монтесори философия в съвременното общество”, г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието, гр. София, доц. д-р Данаил Данов, ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”.
Специален гост-лектор на срещата беше г-жа Барбара Айзъкс, академичен директор на Международния обучителен център "Монтесори" във Великобритания (Montessori Centre International, UK) и директор “Акредитация” на Монтесори Фондация “Св. Никола”, Великобритания.