Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Уебинар на тема "Клапни болести"

Уебинар на тема "Клапни болести"


дата: 1 октомври 2020 г.
място: Уебинар
клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Как да изберем най-подходящата зала за провеждане на събитие в условията на пандемия от Covid-19
 
1. Законови ограничения за използване на залите
Проверете какви са действащите актуални законови ограничения за провеждане на събития към момента и какви са изискванията по отношение на залите. За актуална информация можете да посетите сайта на Министерството на здравеопазването и да се запознаете с последните заповеди на Министъра на здравеопазването. Към началото на октомври 2020 г. изискването при провеждане на събития е да се използва не повече от 50 % от капацитета на залите.

2. Два пъти по-голям капацитет на залата от броя на участниците  
Уверете се, че залата, която ще подберете, ще даде възможност за подредба тип „ковид“, при която столовете за участниците са разположени на безопасна дистанция на поне 1,5 м. един от друг. Изискването за такава подредба променя търсения капацитет при подбора на залите – например при планиран брой от 100 участници, ще Ви бъде необходима зала за минимум 200 души стандартна подредба.    

3. Отделен вход и изход за участниците    
Уточнете възможностите за организация на отделен вход и изход, така че при влизане и излизане да бъде предотвратен контактът между участниците лице в лице. 

4. Климатизация и проветрение
Проверете каква е климатизацията и възможностите за проветрение на залата – дали има отваряеми прозорци за проветрение и дали климатизацията притежава хепа филтри, които да осигурят безопасното й функциониране или би било по-подходящо да не се използва климатичната инсталация. 

5. Хигиенизация и редовна дезинфекция
Уверете се, че екипът, който отговаря за залата, е предприел всички мерки за предварително и периодично почистване и дезинфекциране на залата и мебелите в нея, особено по време на събитието.