Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции


дата: 20 - 22 януари 2017 г.
място: Токуда болница, София
клиент: Фондация Инвазивна кардиология
Шестият български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо се състоя на 20 ‐ 22 януари 2017 г. в Токуда болница София.
Програмата на курса представи новостите в областта на интервенционалната кардиология: интервенции на ствола на лявата коронарна артерия, третиране на оклузии, подход и стратегии при перфорации, противоречия, възникващи при реваскуларизации на диабетици и др.
На курса бяха разгледани интересни случаи на живо, изпълнени от водещи чуждестранни интервенционални кардиолози.
Форумът даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции и предостави чудесна възможност за среща на български и чуждестранни кардиолози в областта.
По време на курса бе проведена специална обучителна сесия в две части за млади интервенционални кардиолози, които имаха възможност да участват в операции на живо под ръководството на международно признати експерти в областта.