Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
10-ти Конгрес на Балканското геофизично дружество

10-ти Конгрес на Балканското геофизично дружество


дата: 18 - 22 септември 2019 г.
място: к.к. Албена, Варна
клиент: Дружеството на геофизиците в България
В 10ти Конгрес на Балканското геофизично дружество взеха участие повече от 150 участници, между които бележите учени, преподаватели, научни работници, специалисти, докторанти и студенти. Те обмениха знания и практически опит във всички области на геофизиката, както и свързаните с нея аспекти. Интересни и новаторски сесии привлякоха вниманието на специалистите и дадоха нов поглед за анализ на най-новите научни достижения и тенденции в геофизиката.                
Техническата изложба, организирана в рамките на конгреса, осигури уникална възможност на фирмите да представят своите продукти и най-новите технологии в областта пред делегати, както от Балканските страни, така и от други Европейски държави.