Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
12-ти Международен симпозиум по хетерогенен катализ

12-ти Международен симпозиум по хетерогенен катализ


дата: 26 - 29 август 2018 г.
място: Парк хотел Москва, гр. София
клиент: Институт по катализ, БАН
Симпозиумът по хетерогенен катализ се организира за 12-ти пореден път от Института по катализ към БАН.
Тази година симпозиумът се съсредоточи върху начините на подготовка и тестване на хетерогенния катализ, начини на неговото характеризиране, каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновими и изкопаеми източници, каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, химично използване на въглеродния двуокис, чиста водородна продукция и фотокатализ.

Благодаря Ви за отговорната, безупречна, експертна съвместна работа за провеждането на този важен и авторитетен симпозиум. За Вашата неоценима помощ и начин на организация и работа – моите искрени благодарности. Ще се радвам да имам възможност отново да работя с Вас.
 
Доц. Георги Кадинов
Институт по катализ, БАН