Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
3-та Международна конференция на тема "Използване на природните продукти"

3-та Международна конференция на тема "Използване на природните продукти"


дата: 18 - 21 октомври 2017 г.
място: Гранд Хотел Банско, гр. Банско
клиент: Институт по микробиология към БАН

CASE STUDY

СЪЩНОСТ
3-тата Международна конференция на тема "Използване на природните продукти" (ICNPU 2017) се проведе в Банско в периода 18 - 21 октомври 2017 г.
След успеха на предходните конференции - през 2013 г., когато участие взеха над 230 участници от 40 различни държави, и през 2015 г. с близо 330 делегати от 50 държави, домакините на конференцията този път посрещнаха над 300 участника от над 60 държави.
На конференцията световно признати експерти споделиха опита си в областта, а за изявилите се млади участници бяха предвидени отличия.
 
БРОЙ ХОРА
300 участници

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • Необходимост от пребоядисване на пленарната зала
  • Необходимост от отстраняване на желязна поставка за мултимедиен проектор, висяща от тавана в пленарната зала
  • Наводнение в част от хотелските стаи
  • Липса на достатъчно условия за оптимално аранжиране на кафе-паузата
  • Липса на необходимия брой квалифицирани екскурзоводи на английски език в Банско
 
КАК СЕ СПРАВИХМЕ
  • Успяхме да убедим хотелския мениджмънт в необходимостта от освежителен ремонт на залата, съгласно изискванията на нашия клиент. Такъв бе неправен 4 месеца преди началото на събитието.
  • В началото на конференцията нашият клиент помоли да бъде отстранена  желязна поставка за мултимедиен проектор, висяща от тавана в пленарната зала, за да се осигури безопасна работа в залата за участниците. Благодарение на положените усилия от страна на екипа ни да убедим хотелската управа в спешността на операцията, тя приключи успешно и стойката бе отстранена преди започването на събитието   
  • Поради авария в хотела, част от стаите, продадени на участниците в конференцията, бяха наводнени и неизползваеми. Наложи се спешно да осигурим настаняване в друг хотел. Условията, които осигурихме за делегатите, останали без стаи, бяха чудесни. Успяхме да организираме и совалка за транспортирането на участниците между двата хотела и да осигурим максимален комфорт за тях.
  • За осигуряване на гладкото и бързо протичане на кафе-паузите, настояхме пред хотела за няколко станции за предлагане на кафе. По наша молба хотелският мениджмънт нае от съседен хотел допълнителна кетъринг посуда и осигури допълнително две станции за кафе.
  • Създадохме предварителна организация и наехме екскурзоводи – наши лоялни партньори и колеги от София
 
РЕЗУЛТАТИ
Many thanks for all hospitality and the excellent organization of this great meeting! You really created a great ambiance in which many new contacts have been initiated. 
Prof. Dr. Robert Verpoorte, Invited speaker
Natural Products Laboratory, Leiden University
 
Conference and organization were great. Lectures were very interesting. We heard and learned new things, met with people from different countries. We think that is important for new friendship and cooperation.           PhD Student Milena Vujanović and
Dr Marija Radojković, Assistant Professor