Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology

International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology


дата: 14 - 17 юни 2021 г.
място: хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци, Варна
клиент: Център по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ)
Конференцията бе посветена на съвременните тенденции в областта на генетиката, функционалната геномика и биоинформатиката.

Основните теми обхванаха изучаването на растителните биохимични процеси и транслиране на научното знание в разработването на ценни растителни продукти с потенциално приложение в медицината, фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.