Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове


дата: 4 - 6 ноември 2016 г.
място: х-л Рила, к.к. Боровец
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология
IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове привлече много специалисти в областта на кардиологията от страната и чужбина. По време на научната програма бяха представени лекции, които имат за цел задълбочаване на теоретичните познания и практически умения за коронарна морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето. Разгледано беше и приложението в катетаризационната лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR), резерв на коронарния кръвоток (CFVR) и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи.
Програмата на курса предизвика интерес като включи и лекции за неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и терапия на периоферно-съдовите заболявания.