Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
V Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

V Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология


дата: 17 - 19 май 2019 г.
място: хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци
клиент: Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология се проведе в периода 17-19 май 2019 г. в хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Зл. Пясъци.

Конгресът обхванa най-актуалните теми в инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят новите диагностични и терапевтични стратегии. Научното съдържание се фокусира върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт. Специален акцент беше поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

Лектори на конгреса бяха български експерти в областта, както и изявени гости от чужбина като Prof. Josef Kautzner, Prof. Christian Sticherling и Prof. John Silberbauer.
Събитието беше подкрепено с присъствие на членове на управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии в лицето на Prof. Tatjana Potpara и Prof. Jedrzej Kosiuk.
Many thanks for being such a kind host. We have had a great time in Bulgaria.
Prof. John Silberbauer, Guest speaker in V National Congress on Cardiostimulation and Electrophysiology

Тhank you very much for the invitation and your tremendous hospitality during the conference.
It has been a real pleasure to participate and to meet and share experiences with collaegues from Bulgaria.

Prof. Christian Sticherling, Guest speaker in V National Congress on Cardiostimulation and Electrophysiology