Изживейте нашия опит

Ние осигуряваме повече от безупречно проведени конферентни събития и конгреси – ние внасяме високо ниво и стил. Ние влагаме своя дългогодишен опит за реализацията на успешни събития. 
V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове


дата: 25 - 26 ноември 2017 г.
място: хотел Рила, к.к. Боровец
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология
На 25 и 26 ноември 2017 г. в х-л Рила, к.к. Боровец се проведе V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.
Тази година темата на курса беше „Анатомия и физиология на съдовата система - от науката до практиката“, като целта беше да се задълбочат теоретичните познания и практически умения, свързани с основите на съдовата анатомия, физиология и патофизиология не само на сърцето, но и в други зони, като нервната система, коремните органи, съдовете на крайниците и др.
Лектори на форума бяха водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.
Курсът се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.