Live our experience

We deliver more than just flawlessly run conferences and congгesses: we bring vision, flair and our rich experience to the creation of successful events.

 

VIII Bulgarian Course for Coronary physiology and physiology of non-coronary vessels

VIII Bulgarian Course for Coronary physiology and physiology of non-coronary vessels


date: 21 - 22 November 2020
location: Sofia
client: Bulgarian Society of Interventional Cardiology
Искам да благодаря за страхотното изживяване, което ни предложихте с този пореден, но по-различен курс по коронарна физиология! Прекрасна, стегната организация, отлично качество на връзката - справихте се блестящо при тези екстремни условия, които епидемиологичната ситуация ни налага!
Продължавайте в същия дух, за нас от Берлин-Хеми/А. Менарини е истинско удоволствие да работим с вас!

Теодора Русева, Берлин-Хеми/А. Менарини